Lejevilkår:


EJBY FORSAMLINGSHUS a.m.b.a.


Læs venligst dette inden huset tages i anvendelse!

 

Siden 1991 har et andelsselskab stået for driften af forsamlingshuset. Over 200 personer og foreninger er andelshavere. Andelskapitalen skabte grundlaget for en total istandsættelse af huset. Dette store arbejde blev udført af frivillig arbejdskraft.


Den løbende vedligeholdelse sker fortsat ved frivillig indsats, og for de, der yder denne indsats og for bestyrelsen, er det et mål at bevare nogle pæne lokaliteter og udendørs arealer.


Vi beder dig – som lejer – hjælpe os med at værne om huset og dets faciliteter. Nedenfor giver vi nogle praktiske råd og vink.


Tak for din leje. Vi håber, at du må få glæde af lejemålet


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Man kan tegne andele i Ejby Forsamlingshus ved at indbetale andele af 500,- kr.

til bankkonto i Danske Bank: Reg.nr. 9570 Kontonummer 8695032


Praktiske råd og husregler:

 

Ved leje a stor sal og forgang “A” (indgang “A”) 


I salen(A) står altid 10 aflange borde, der måler 160 cm x 80 cm, og ca. 60 stole.


Fra lageret kan lånes 10 runde borde, som er 150 cm i diameter.(passende til 7 spisende gæster).

Der er yderligere 10 aflange borde, der måler 160 cm x 70 cm.

Disse ekstra borde og stole skal sættes tilbage i depotet efter brug.

Forsamlingshuset har ikke duge til bordene.


Bardisk i forgangen må ikke flyttes.


På endevæggen ved tribune findes kontakt for udluftning i salen samt stik for 380 volt. I den modsatte ende findes kontakter til 2 loftventilatorer. Start på trin 5 og nedsæt derefter til passende hastighed.

 

Ved leje af køkken “B”

 

Læs venligst brugsanvisningen for opvaskemaskinen.


VIGTIGT: Glas og bestik skal tørres af efter vask i maskinen.


Medbring selv karklude, håndklæder og rigeligt med viskestykker.

(Vi ved, at 10 viskestykker ikke rækker langt, hvis man har 50 gæster til spisning).


Medbring opvaskemiddel til almindelig opvask (ikke til maskinen).


Al service, glas og bestik skal sættes på plads. Gryder, komfur og ovne skal rengøres af lejeren efter brug, da dette ikke indgår som alm. rengøring efter leje.


Det sker, at service eller glas går itu. Lad det venligst stå på køkkenbordet. Vi er absolut rimelig med prisen herfor.


Ved døren fra bryggers til salen er placeret en kontakt, som tænder en grøn lampe over døren i salen. Lampen er til hjælp for køkken- og serveringspersonalet for varsling af servering.

 

Ved leje af Skænkestuen “C”


Skån bordene – læg venligst dug på.


Efter brug: Stil bordene på plads under lamperne, sænk lamperne, undgå at stable keramiklysestagerne.


Har du lejet Skænkestuen sammen med salen, beder vi dig undgå at blande inventaret.


Udover handicaptoilettet i forgang “C” findes der herre- og dametoiletter på 1. sal.

 

Ved leje af køkken “E”


Se vejledningen under køkken “B”.

 


Generelt:

Alle radiatorer er forsynet med termostat – Venligst sluk for disse før døre og vinduer åbnes.  Det er et stort, gammelt hus at varme op.


HUSK at lukke alle vinduer, når du forlader huset. Husk at låse efter dig.


Fjern alt affald. Er containeren fyldt – benyt sække eller papkasser, og sæt disse ved siden af containeren. I gården findes containere til flasker, der ikke ønskes hjemtaget.


Fyrfadslys er hyggelige, men stil dem ikke direkte på bordene.


Andelsselskabets forsikring omfatter ikke dine personlige medbragte ting, herunder madvarer, vin, spiritus, gaver m.v. i tilfælde af brand eller indbrud.


Beskadigelse af inventar og bygninger forvoldt af dig og/eller dine gæster, dækkes ikke af selskabets forsikring.


Overnatning i forsamlingshusets lokaler er ikke tilladt ifølge brandmyndighederne.


Parkering mellem bygningerne må ikke finde sted ifølge brandmyndighederne.


På forhånd tak for, at du følger vore råd og vejledninger. Det hjælper os til en fornuftig drift af forsamlingshuset og giver grundlag for fortsat forbedring af faciliteterne.

God fornøjelse !