Forening

 

Der er et selskab bag Ejby Forsamlingshus, nemlig et drifts- og andelsselskab a.m.b.a.

Andelsselskabet, der har begrænset ansvar, står for driften af forsamlingshuset, og varetager andelshavernes fælles interesser.